Menu

Sådan melder du dig ud

Vil du melde dig ud af FC Horsens, så skal du sende en mail til fchorsens@stofanet.dk, hvor du oplyser navn, adresse og hvilket hold, du har spillet på, så sørger vi selvfølgelig for at melde dig ud.

Det er vigtigt, at du har betalt en eventuel kontingentrestance. Vi kan ikke udlevere dit spillercertifikat til en anden klub, førend vi har modtaget restancen.