Menu

Serie 4,1 og 4,2

Serie 4.1 og serie 4.2

Træner for serie 4, 1 er Frederik van Deurs og Simon Sellerup.

Træner for serie 4, 2 er Simon Kinnari, og holdlederen er Morten Jørgensen.