Menu

Procedure for tøjindkøb hos pigeafdelingen

Procedure for tøjindkøb hos pigeafdelingen

Når en årgang beslutter sig sig for at anskaffe sig en ny træningsdragt eller et nyt kampsæt, er der en procedure som skal følges. Der kan vælges tøj fra den klubfolder, som findes på hjemmesiden. Baggrunden herfor er, at FC Horsens har et samarbejde med Sport Direct og Hummel.

Det normale forløb ved tøjindkøb er, at trinlederen eller en anden forælder på årgangen koordinerer det praktiske. Når det er besluttet, hvad der skal bestilles fra klubfolderen, kan der udarbejdes et budget, og årgangen vil almindeligvis have fundet en sponsor eller flere. Der fastsættes oftes en egenbetaling for den enkelte spiller. Derefter udlånes der størrelsesprøver hos Sport Direct, og der udfyldes en bestillingsseddel med oplysninger om sponsortryk, navnetryk og størrelser. Når sponsorerne har betalt fakturaen til Sport Direct og egenbetalingen er overført, vil tøjet blive udleveret.

Nedenfor er den almindelige procedure, som skal følges:

  1. hvem er tøjkoordinator på årgangen?
  2. Årgangen bliver enige om, hvad der skal bestilles fra klubfolderen
  3. Tøjkoordinator indhenter et tilbud fra Sport Direct
  4. Hvis der er en tøjsponsor, fremsender koordinator en bekræftelse til sponsoren med beløb m.v.
  5. Tøjkoordinator indsamler en eventuel egenbetaling hos spillerne på årgangen, så økonomien passer
  6. Tøjkoordinator kontakter Sport Direct og får udleveret tøjprøver
  7. Tøjkoordinator udfylder bestillingsskema i forbindelse med prøvning af tøj og sikrer korrekt størrelse til den enkelte spiller
  8. Bestilingsskema, sponsoraftaler samt tøjprøver afleveres til Sport Direct. Sport Direct indhenter oplsyninger hos sponsor om logo, fakturering m.v.
  9. Koordinator overfører egenbetalingen til Sport Direct.

Hvis I har brug for hjælp, kan I kontakte Jeppe Svenning fra Pigeudvalget.