Menu

Ekstraordinær generalforsamling d. 30.1 2018 kl. 19.00

image
Hanne Bloch
13. januar 2018 kl. 20:51

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen i FC Horsens indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i klubhuset på Ternevej,

 

                                     tirsdag den 30. januar 2018, kl. 19.00.

 

Dagsorden: 

      1. Valg af dirigent og referent.

      2. Fastsættelse af kontingentsatser 2018.

      3. Indkomne forslag.

      4. Eventuelt.

 

Formålet med den ekstraordinære generalforsamling er fastsættelse af kontingent for 2018. Fastsættelsen af kontingent kan ikke afvente den ordinære generalforsamling, som der indkaldes til i april 2018, idet der opkræves kontingent i februar 2018.

Indkaldelsen annonceres på FC Horsens' hjemmeside og på opslagstavlen i klubben. Indkaldelsen er udsendt med mindst 14 dages varsel.

 

Baggrunden for bestyrelsens ønske om fastsættelse af kontingentsatserne uddybes her:

 

Bestyrelsen har igennem 2017 drøftet mulighederne for at ændre kontingentsatserne. Baggrunden herfor er et stigende ønske fra klubbens medlemmer, forældre, trænere mv. om at kunne opretholde et højt sportsligt niveau sammenholdt med attraktive træningsfaciliteter. Det er ligeledes ønsket om, at trænerne i videste muligt omfang kan uddanne sig til glæde for klubbens medlemmer, og at der opretholdes et attraktivt træningsmiljø.  

FC Horsens har i lighed med andre almennyttige og velgørende foreninger hvert år søgt om udlodning i henhold til bekendtgørelsen om fordeling af midler til velgørende foreninger m.v. Fra 2018 har Folketinget imidlertid vedtaget en ny bekendtgørelse og indeholdende en ny model for fordeling af udlodningen. Det indebærer efter bestyrelsens vurdering, at FC Horsens ikke kan forvente et tilsvarende beløb, som tidligere år.

Med henblik på at opretholde det nuværende sportslige niveau, har bestyrelsen foretaget en række prioriteringer i budgettet for 2018. Det foreslås samtidig og hvilket er nødvendigt, at kontingentsatserne ændres med cirka 15%. Herved sikrer bestyrelsen sig, at FC Horsens har den fornødne økonomi til at fortsætte og opretholde det nuværende aktivitetsniveau i klubben til glæde for medlemmerne, forældre og trænerne. 

Kontingentsatserne for 2018 kommer herefter til at se således ud:

Vel mødt.

FC Horsens v/bestyrelsen