Menu

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

image
Hanne Bloch
27. marts 2018 kl. 09:09

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

for

FC Horsens

Tirsdag, den 10. april 2018 kl. 19.00

 

  Dagsorden

 

 1) Valg af dirigent

 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

 3) Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelsen.

 4) Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne

            a. Skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag d. 3. april 2018

 5) Valg af bestyrelse:

            a. Bestyrelsesmedlem Peter Walther Andersen er på valg (ønsker ikke genvalg)

            b. Mangler 2 bestyrelsesmedlemmer for at bestyrelsen er beslutningsdygtige.

            c. Valg af kasserer

            d. Bestyrelsesformandsposten er på valg

 6) Eventuelt (forslag under dette punkt kan ikke sættes til afstemning)

 

                                                                                                                   Mvh. Bestyrelsen