Menu

Teknikskole - piger

Invitation til Teknikskole incl målmandstræning for pigespillere i årgang U11-U12-U13-U14

Kære pigeungdomsformand og pigetrænere i klubber i Horsens området.

FC Horsens tilbyder igen teknikskole til pigespillere på årgang U11-U14 bestående af en række træningspas i løbet af efteråret og vinteren 2018/19.

Formålet med træningerne er, at give spillere fra Horsens og omegn mulighed for at dygtiggøre sig yderligere gennem ekstra træning. Ligeledes at give spillerne en god oplevelse med fodboldspillet ved at møde andre piger, der brænder for sporten.

Teknikskole er et tilbud til spillere og målmænd, som

 • Har et højt teknisk niveau
 • Brænder for fodbold
 • Er villige til at dygtiggøre sig
 • Er motiverede til at træne ekstra og
 • Har lyst til at træne teknik med spillere fra andre klubber på et højt niveau.
 • Tilbuddet er gratis og pigerne skal fortsat træne og spille kampe i egne klubber. 

Hver træning afsluttes med frugt og saft i klubhuset.

Træningen varetages af uddannede trænere samt ungtrænere og trænere i vores netværk herunder fx DBU trænere. Træningen finder sted hos FC Horsens, Ternevej 83A, 8700 Horsens samt evt. enkelte træninger på BGI Akademiet i Bjerre. Klubberne er velkomne til at byde ind med trænere / hjælpetrænere.

Der er Teknikskole på følgende datoer i efteråret:

 • Fredag 28. september kl. 16-18 i FC Horsens
 • Fredag 5. oktober kl. 16-18 i FC Horsens
 • Fredag 26. oktober kl. 16-18 i FC Horsens
 • Fredag 2. november kl. 16-18 i FC Horsens
  * Besøg af DBU U14 Talenttræner Jesper Skou Bendixen. Træning for U14 og U13 boblere.
 • Fredag 9. november kl. 16-18 i FC Horsens
 • Fredag 16. november kl. 16-18 i FC Horsens
 • Fredag 23. november kl. 16-18 i FC Horsens
 • Fredag 30. november kl. 16-18 i FC Horsens

Datoer i 2019 er under planlægning.

Hvis jeres klub kunne tænke sig at være arrangør og lægge baner til en teknikskoletræning, hører vi gerne fra jer. Ligeledes er vi åbne over for trænere og fysioterapeuter fra klubberne, som har tid og lyst til at være en del af trænerteamet.

Tilmelding finder sted til Henrik Skovgaard på e-mail: henrikskovgaard@stofanet.dk. Ved tilmelding beder vi jer oplyse følgende: 

 • Klub og navn på spillere
 • Årgang og position på banen

Bemærk! Det er den enkelte klub, der indstiller spillere til Teknikskole. Forældre bedes kontakte egen klub ved interesse i Teknikskole.

Med venlig hilsen

Sportsudvalget i FC Horsens Pigeungdom