Menu

Generalforsamling 2019

image
22. marts 2019 kl. 11:02

 

Indkaldelse til generalforsamling i FC Horsens tirsdag d. 9. april 2019 kl. 19:30

 

1. Valg af dirigent

2. Beretning om det forløbne år.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år.

4. Fastsættelse af kontingentsatser.

      a. Bestyrelsen foreslår at det forbliver uændret

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af formand (lige årstal)

7. Valg af næstformand (ulige årstal)

8. Valg af kasserer (ulige årstal)

     a. Mangler kasserer

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

10. Godkendelse af formænd for stående udvalg - herresenior, herreungdom samt damer/piger

11. Valg af ekstern revisor.

12. Eventuelt