Menu

Walther hædret for mange års ”tjeneste” på generalforsamling

image
12. april 2018 kl. 21:14

Han havde bebudet det på forhånd og faktisk ”truet” med det længere, Peter Walther Andersen, da der ud for hans navn stod ”modtager ikke genvalg” ved generalforsamlingen i FC Horsens i tirsdags den 10. april.

Walther forlod bestyrelsen efter mere end 20 års indsats i FC Horsens og formand Martin Wilken Henriksen overrakte vin og blomster til Walther for en indsats langt ud over det sædvanlige. At indsatsen, som der blev givet udtryk for måske kun var sat på pause, var måske mest en forhåbning, men Walthers børnebørn kan forhåbentlig snart snørre fodboldstøvlerne og bestige grønsværen på Bankager. Walther har specielt i pigeafdelingen stået i spidsen for en stribe sociale aktiviteter i klubben. En indsats som bl.a gav Walther DBU Jyllands ”Gør en forskel prisen” i 2016. Walther og frue har dog indvilliget i at årets Dana Cup til sommer i Hjørring bliver med den vante besætning til at sørge for at alting klapper.

Gaveoverrækkelsen foretog Martin Wilken Henriksen efter sin beretning, hvoraf det fremgik at FC Horsens er en ganske stor forretning med en omsætning på 2.600.000 kroner. Derfor var det også pænt og glædeligt at foreningen fik et overskud på 25.000 kroner, og samtidig kunne notere sportslig succes både hvad angår seniorer og for ungdomsholdene, hvilket ikke mindst skyldes dygtige og engagerede trænere og naturligvis talentfulde spillere. Martin udtrykte også glæde over at kiosken atter var vakt til live, og dermed gav mulighed for at det sociale liv i klubben kunne vokse sig endnu stærkere.

Det var også formanden, der modtog genvalg med applaus på generalforsamlingen, som gennemgik årets regnskab:

Tallene har fyldt meget for bestyrelsen i året, der er gået. Kassererposten har være ledig siden sidste generalforsamling, og den uholdbare situation, vil bestyrelsen i de nærmeste måneder gøre en ihærdig indsats for at få løst, eller rettere få posten besat.

En post, der fylder meget for den menige, mens det for den rette, næppe er så tidskrævende, konkluderede næstformand Jeppe Svenning efter generalforsamlingen.

Kassererposten står nemlig, som efter sidste års generalforsamling, ledig i bestyrelsen som fik nyvalg af Heidi Bjørn, der afløser Walher Andersen.