Menu

Indstilling til FC Horsens Ven

Indstilling af en FC Horsens Ven som hyldes ved FC Horsens standerhejsning 1. lørdag i januar.

 

Retningslinje for optagelse i FC Horsens Venner

 

Modtagere(M) : Personer eller virksomheder  

 

Procedure for indstilling af en FC Horsens Ven:

 

M kan indstilles til bestyrelsen, som herefter vurderer om M er kvalificeret, senest 15. november. Indstillingen sendes til info@fchorsens.dk

 

Udnævnelsen kan ske 1 gang årligt til den årlige standerhejsning, som er første lørdag i januar

 

Krav for at man kan indstille en person eller virksomhed:  

 • M skal igennem en periode (min 1 år) have tilført FC Horsens, en væsentlig indsats der spejler sig i FC Horsens værdier.   
 • Eks.  
  • o    En person der har været medlem i klubben igennem en årrække, og altid tilbudt støtte omkring klubbens aktiviteter.  
   • §  Været tilknyttet som træner/trinleder eller lign.  
   • §  Støttet op omkring afvikling af stævner/arrangementer arrangeret af FC Horsens. 
   • §  Fungeret som ressourceperson i klubben igennem en årrække. (Træner/Leder, bestyrelse, Ildsjæl, aktivitetsudvalg eller lign.) 
  • o     Såfremt det er en virksomhed, skal virksomheden have sat et afgørende aftryk på FC Horsens muligheder for at udvikle sig efter klubbens værdier.  
   • o    Sponsorater igennem længere tid 
   • o    Hjulpet med etablering af klubben, og eller anlæg, samt et netværk der kan fastholde dette.  
Luk