Menu

Bestyrelsens arbejde

FC Horsens bestyrelse:

Bestyrelsens overordnede opgave er at være den øverste ledelse mellem generalforsamlingerne.

Det betyder at bestyrelsen først og fremmest skal træffe de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift og udvikling. Nogle eksempler på bestyrelsens opgaver er at:

  • Udvikle strategi
  • Styrer økonomien og udarbejder og følger op på budgetter
  • Sikrer, at foreningen lever op til sine juridiske forpligtelser
  • Sikre, at medlemmer har indsigt i og indflydelse på foreningen
  • Sikre at vedtægterne overholdes, udvikles og løbende får et serviceeftersyn
  • Kommunikere med omverdenen
  • Interessehåndtering
  • Sikre generationsskifte

 

Rolle Ansvarlig for
Formand

Ordstyrer, dagsordensætter, velinformeret om FC's aktiviteter og økonomi, sponsor/fonde-aftaler, primær overordnet kontaktperson for klubben

Næstformand Kvalificering af økonomi, sparringspartner for formanden, stedfortræder for formanden
Kassèrer Ansvarlig for formidling af budget/økonomiopfølgning, sparring internt i bestyrelsen og eksternt med revisor
Sekretær Varetages pt. af formanden
Udvalgsformand HU/HS Afrapportering af daglig drift herunder de sportslige og sociale rammer, trænerpåsætning, sikre udvikling
Udvalgsformand PU/PK Afrapportering af daglig drift herunder de sportslige og sociale rammer, trænerpåsætning, sikre udvikling
Bestyrelsesmedlem Bidrage til det strategiske arbejde, sikre udvikling, understøttelse af frivillighedsarbejdet på overordnet niveau

 

Rammen for bestyrelsesmøderne:

•  Der afholdes BM 1 gang om måneden – varighed 3 timer
•  Der er klare deadlines og hvem der er ansvarlig på opgaver
•  Der sker opfølgning på actions
•  Der udarbejdes klar og motiverende dagsorden og deltagerne til mødet er forberedt
•  Mødetiden holdes
•  Der er respekt for at udvalgsformænd/ udvalg repræsenterer alle medlemmer (man er            talerør og har finger på pulsen)
•  Der udarbejdes hurtigt referat efter afholdt møde med opfølgningspunkter
•  Der foretages evaluering af emner, som har fyldt meget
•  Man skal være gode til at parkere emner til udvalgene / kvalificering af emner
•  Alle byder ind med punkter til dagsorden – deadline 5 dage før BM
•  Der er struktur på dagsorden ved brug af årshjul og punkter fra bestyrelsen
•  Der er fælles opstart og afslutning – man ser hinanden i øjnene også ved udfordrende              emner
•  Der er P-plads for emner der skal håndteres ”senere” enten i udvalg eller bestyrelse
•  Der er en tydelighed af årshjul og planer
•  Faste punkter:
     o Siden sidst
     o Punkter jf. årshjul
     o Kommunikation
     o Hver anden gang: temadrøftelse som en del af dagsordenen

Senior I går kl. 09:54
🍾KVINDESENIOR RYKKER OP I JYLLANDSSERIEN🍾
Klubnyt
25. april kl. 13:20 FC Horsens fortsætter udvikling af pigefodbolden – trods afslag på pigelicens
Klubben
17. april kl. 14:40 Græsbanerne er nu åbne
Klubben
17. april kl. 14:36 FC Horsens kan nu med stolthed kalde sig DBU Børneklub
Klubnyt
04. april kl. 14:21 Generalforsamling 2023 - mandag d. 24. april kl. 20:00
Klubben
29. marts kl. 08:29 Er du U7-U9 spiller ? Tilmeldingen er åben !
Ungdom
24. marts kl. 11:20 UEFA Playmakers by Disney
Klubnyt
22. marts kl. 08:26 FC Horsens indgår ny aftale med SPORT 24 & Hummel.
Klubnyt
16. marts kl. 11:39 Pressemeddelelse
;
;
;
;

Bestyrelsen

Bestyrelsesformand
profilepic
Christina Egelund Antonsen
Næstformand
profilepic
Janus Garly
Kasserer
profilepic
Stine Bruus
Bestyrelsesmedlem
profilepic
Alberto Nadin
Bestyrelsesmedlem
ingen img
Jakob Pilgaard
Bestyrelsesmedlem
profilepic
Marcus H. Lyth
Repræsentant herre/drenge
profilepic
Dennis Pold
Repræsentant kvinder/piger
profilepic
Jeppe Svenning
Luk