Menu

Indkaldelse til generalforsamling

image
12. maj 2021 kl. 12:00
Husk tilmelding!

Indkaldelse til generalforsamling 2021

Der holdes generalforsamling i FC Horsens mandag den 31. maj 2021 kl. 20.00

i FC Horsens' klubhus, Ternevej 83, 8700 Horsens med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om det forløbne år

- og orientering om FC Horsens fremadrettede planer.

 1. Orientering om og godkendelse af etablering af Sydbyens Bevægelsespark
 2. Forelæggelse af regnskab for 1/1 2020 - 31/12 2020.
 1. Fastsættelse af kontingentsatser.
 1. Behandling af indkomne forslag.
 1. a. Valg af formand - Mogens Hansen ønsker at stoppe og der konstitueres en formand indtil næste års generalforsamling, hvor formanden skal vælges. (formandskandidat haves)

  7. b. Valg af næstformand (ulige årstal) - på valg er Søren Jochimsen villig til genvalg.
  7.c. Valg af kasserer (uligeårstal) - posten er vacant.  Mogens Hansen er villig at indtræde på denne post.
  7.d. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 • Per Lundsgaard - ønsker ikke genvalg.
 • Wenche Svenning er indtrådt i bestyrelsen og skal vælges for to år.
 • 1 post som sekretær for bestyrelsen er vacant
 • 1 post vacant
  7.e Godkendelse af formænd for stående udvalg - herresenior, herreungdom, damesenior og pigeungdom.
 1. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant - på valg er Søren Hansen og Christina Thomsen. Posten som suppleant er vacant.
 2. Eventuelt.

- - - - - - - - - -

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til behandling eller vedtagelse, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

                                                                                                                                  Bestyrelsen         

 

++ Ekstraordinær generalforsamling ++

Hvis bestyrelsens forslag til ændringer i FC Horsens vedtægter vedtages på den  generalforsamlingen med de krævede 2/3 flertal, og der ikke er, som det også fordres i vedtægterne er en 1/3 af klubbens medlemmer der deltager i afstemningen, indkaldes der  til ekstraordinær generalforsamling efter behandlingen af den ordinære generalforsamlings punkt 6, så vedtægtsændringerne kan få gyldighed fra i år.

Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling:

 1. Valg af dirigent
 2. Vedtagelse af vedtægtsændringer

                                                                                                                         Bestyrelsen

Tilmelding nødvendig
FC Horsens følger myndighedernes Corona-anvisninger. Vi skal derfor i forvejen vide, hvem der vil deltage i generalforsamlingen, hvor alle medlemmer har stemmeret - ungdomsmedlemmer i kraft af en af forældrene. Tilmelding til generalforsamlingen skal ske online senest  to dage før generalforsamlingen - fredag den 28 maj.

Tilmeld dig her

Tilmelder der sig flere end Corona-regler tillader - i øjeblikket 50 personer - vil generalforsamlingen blive udsat.

 

 

Bestyrelsen

Bestyrelsesformand
profilepic
Christina Egelund Antonsen
Næstformand
profilepic
Søren Jochimsen
Kasserer
profilepic
Stine Bruus
Bestyrelsesmedlem
profilepic
Wenche Svenning
Bestyrelsesmedlem
profilepic
Janus Garly
Bestyrelsesmedlem
profilepic
Mogens Hansen
Bestyrelsesmedlem
profilepic
Niels Jørgensen
Repræsentant herre/drenge
profilepic
Dennis Pold